กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปี 3

  
     ประชาชนจำนวนมากร่วมสืบสานประเพณีล้านนาในงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2557 ด้วยการจุดผางปะติ๊ดหลายหมื่นดวงทั่วเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเพณียี่เป็งล้านนาแบบโบราณ
การสืบสานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีการเปิดประติมากรรมโคมไฟ 7 จุด สว่างไสว ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลายจุด ได้แก่ งานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวลาย ชุมชนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เขาวงกต ต๋ามประติ๊ดบูชาพระเจดีย์ ณ วัดเจ็ดลิน และกิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปี 3 และต๋ามปู่จาจ๊ะต๋าคน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายในงาน ประกอบด้วย การฟ้อนผางปะติ๊ด ฟ้อนดาบ ฟ้อนเมือง นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำจุดผางปะติ๊ดหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จากนั้น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินนำไปจากลานสามกษัติรย์ออกไปสี่ประตูเมือง เพื่อส่งต่อให้ชาวชุมชนนำไฟจุดผางปะติ๊ด 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง และรอบคูเมืองด้านใน ส่งผลให้ผางปะติ๊ดหลายหมื่นดวง สว่างไสวทั่วเมืองเชียงใหม่ เป็นการร่วมสืบทอดประเพณียี่เป็งล้านนาแบบโบราณ
ตามตำนานเล่าว่า ประวัติของผางปะติ๊ด คือ แม่กาเผือกได้ออกไข่มา 5 ฟอง เมื่อไข่ฟักออกมาแม่กาก็เสียชีวิตไป ไข่ทั้ง 5 ฟองเป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์ที่ 4 คือ องค์ศรีอารยะเมตตรัย และองค์ที่ 5 คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป การทำผางปะติ๊ดจึงทำไส้เทียนเป็นรูปตีนกา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่กาขาวและบูชาพระพุทธคุณ บูชาพระแม่คงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป
 
4 พฤศจิกายน 2557 , 19:29 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่