ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เผยภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานต่ำ
ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 3 ว่า โดยรวมยังปรับตัวดีกว่าไตรมาสที่แล้ว ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคการส่งออก สินค้าแปรรูปและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวดี ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยบวกจากไตรมาสที่แล้วยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ได้รับแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนของภาคเหนือ คือ การส่งออก ขยายตัวดีจากอุปสงค์จากต่างประเทศและการค้าชายแดน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐมีบทบาทมากขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 การอุปโภค บริโภคของเอกชนยังหดตัว ผู้คนยังระมัดระวังการใช้จ่าย รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับลดลง การลงทุนภาคเอกชน ค่อยๆ ฟื้นตัว โดยรวมแล้วเศรษฐกิจภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานต่ำ เงินเฟ้อปรับตัวลดลงเล็กน้อย เงินฝากสินเชื่อชะลอตัวลงเล็กน้อย ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากภาคการส่งออกและการค้าชายแดนของภาคเหนือ ยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง จะประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าชายแดนให้มีความคล่องตัวขึ้น
ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสสุดท้าย ยังฟื้นตัวดีด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการผลิตเพื่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ภาครัฐน่าจะเป็นตัวช่วยให้มีการเบิกจ่ายมากขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยง คือ รายได้ภาคเกษตรกรที่ยังต่ำอยู่ เพราะปัญหาเรื่องภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ
 
5 พฤศจิกายน 2557 , 11:41 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่