มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันปล่อยโคมลอยประเพณียี่เป็ง

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันปล่อยโคมลอยประเพณียี่เป็ง มีคุ้มวัด และชุมชนเข้าร่วมแข่งขันคึกคัก มีการปล่อยโคมและแข่งขันโคมแฟนซีหลากสีสัน
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการแข่งขันปล่อยโคมลอยประจำปี 2557 ตามที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันการปล่อยโคมลอยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาและเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม
สำหรับงานประกวดแข่งขันโคมลอย ประเพณียี่เป็ง ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น คุ้มวัดต่างๆ ส่งโคมลอยเข้าร่วมประกวด จำนวน 40 ลูก โดยแบ่งเป็นประเภท 72 แผ่น ประเภทแฟนซี ประเภทนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร มีการตกแต่งโคมลอยด้วยกระดาษว่าวหลากสีสัน สวยงาม พร้อมกับปล่อยลูกเล่น ได้แก่ ดอกไม้ไฟ ประทัด และเครื่องบินที่จะถูกปล่อยลงมาหลังจากที่โคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า บรรยากาศการแข่งขันมีการส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันโคมลอยแฟนซี ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของงานที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างมารอชม ในแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีโคมลอยแฟนซีขนาดใหญ่เป็นรูปสัตว์ สิ่งของ และตัวการ์ตูนยอดฮิตต่างๆ สวยงามลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
 
5 พฤศจิกายน 2557 , 11:45 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่