กรมพลศึกษาเตรียมจัดงานสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน Smile Thailand คืนความสุขให้ประชาชน

  
     กรมพลศึกษาเตรียมจัดงานสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน Smile Thailand คืนความสุขให้ประชาชน ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ระหว่าง 14-16 พฤศจิกายนนี้
ที่ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายมนตรี ปิยากูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ “การแสดงแสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน Smile Thailand คืนความสุขให้ประชาชน” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คืนความสุขให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขของชาวไทยทั่วประเทศ โดยจัดครั้งแรกภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ชมการแข่งขันละเล่นพื้นบ้าน 10 ชนิดกีฬา การแสดงแสง สี เสียง ประกวดกองเชียร์ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศไปแข่งขันระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนในชาติรักกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ร้านธงฟ้าราคาประหยัด นำสินค้าอุปโภค บริโภคราคาประหยัดมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อ พร้อมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวัน
โครงการสุดยอดมหกรรมนันทนาการ การแสดง แสง สี เสียง การละเล่นพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน คืนความสุขให้ประชาชนจัดที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ภาคตะวันออกจัดที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง 21-23 พฤศจิกายน 2557 ภาคใต้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดขอนแก่น 12-14 ธันวาคม และภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร 22-26 ธันวาคม 2557
 
7 พฤศจิกายน 2557 , 16:25 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่