รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำหรับสร้างเส้นทางจักรยาน 1248 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด 4 เส้นทาง

  
     รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำหรับสร้างเส้นทางจักรยาน 1248 ล้านบาท ให้ทุกจังหวัดออกแบบก่อสร้าง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด 4 เส้นทางแล้ว
นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้แปรญัตติอนุมัติงบประมาณ 1,248 ล้านบาท สำหรับให้แต่ละจังหวัดไปจัดทำเส้นทางจักรยาน มี 3 รูปแบบ คือ เส้นทางจักรยานเพื่อนักท่องเที่ยว เส้นทางจักรยานเพื่อครอบครัว และเส้นทางจักรยานเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบให้ทุกจังหวัดจัดส่งรูปแบบการก่อสร้างเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยจะพิจารณาให้จังหวัดที่มีความพร้อมก่อน ในเดือนธันวาคม 2557 นี้จะมีการลงนามสัญญาให้เสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเป็นงบประมาณของปีงบประมาณ 2557 และต้องจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะไปกำหนดรูปแบบเอง ซึ่งแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งประเทศภายในไตรมาสที่ 3 อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชน ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน รวมทั้งเลือกเดินทางโดยจักรยานเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ลดมลพิษ สร้างกระแสรักสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยวันนี้(7 ตุลาคม 2557 เป็นวันสุดท้ายในการส่งแบบ และคณะกรรมการจะพิจารณาในสัปดาห์หน้า
ขณะที่นายมนตรี ปิยากูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดเส้นทางจักรยาน 4 เส้นทางประกอบด้วย ถนนเลียบคันคลองชลประทานจากห้วยตึงเฒ่า ถึงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ,เส้นทางที่สอง รอบคูเมืองและภายในคูเมือง 5 เส้นทาง , เส้นทางที่ 3 เส้นทางในแหล่งท่องเที่ยวเวียงกุมกาม และเส้นทางที่ 4 อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ดอยคำ-บ้านปงและไนท์ซาฟารี
 
7 พฤศจิกายน 2557 , 17:14 น. , อ่าน 1274  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่