เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 500 คน เก็บขยะจากซากกระทง

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 500 คน เก็บขยะจากซากกระทง ในแม่น้ำปิงและสองข้างทาง หลังเทศกาลประเพณียี่เป็ง ผ่านพ้นไป
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 500 คน เก็บขยะทำความสะอาดเมือง บริเวณริมแม่น้ำปิงทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถึงสะพานนวรัฐ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และข่วงประตูท่าแพ หลังประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ผ่านพ้นไป มีกระทง นับร้อยตันลอยในแม่น้ำปิง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาเที่ยวงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ขยะจากกระทง เทศบาลนครเชียงใหม่จะนำไป บีบเอาน้ำออก เพื่อลด ปริมาณขยะ ประหยัดค่ากำจัด และนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลาย ก็จะนำไปฝังกลบ ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีขยะอีกจำนวนหนึ่ง ที่ลอยไปติดประตูระบายน้ำป่าแดด เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกันเก็บขยะดังกล่าว เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป คาดว่าตลอดระยะเวลาจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่น่าจะมีขยะจากกระทงกว่า 100 ตัน
 
8 พฤศจิกายน 2557 , 14:21 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่