ขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

  
     ขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2557
ผลประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผลปรากฏว่า ขบวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานในงานประเพณียี่เป็งปีนี้ โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขบวนกระทงภายใต้แนวคิด "รุ่งโรจน์รัตนะมหาสะเปา เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่"ซึ่งรูปแบบขบวนแห่กระทง ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ นำเสนอในรูปพญาช้างชูคบเพลิงอันเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ส่วนคบเพลิงหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญา โดยพญาช้างเผือกประดิษฐานบนเรือรัตนะมหาสะเปาคำอันเป็นยานที่จะขับเคลื่อนนำพาไปสู่ความรุ่งโรจน์ในทศวรรษใหม่อย่างสง่างาม ส่วนด้านหน้าของรถกระทงประดับด้วย พญากรินทรปักษาที่สยายปีกโผบินอย่างองอาจ พร้อมกุญชรวารีที่แหวกว่ายในมหานที ซึ่งทั้ง 5 เชือกเป็นช้างมงคลในป่าหิมพานต์เปรียบเสมือนการเดินทางอย่างรุ่งโรจน์ นับเวลากว่า 5 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายล้อมด้วยพญานาคราชและมวลมัจฉา ส่วนด้านหลังของรถกระทงประกอบด้วยรัตนะวิมานจำนวน 5 หลัง ซึ่งประดิษฐานบนฐานดอกบัวที่เบ่งบาน เปรียบได้ดั่ง 5 ทศวรรษที่ล่วงมาแล้ว ภายในรัตนะปราสาทประดับด้วยโคมไฟที่มีสัญลักษณ์ของหม้อบูรณฆฏะ ซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองสง่างามและความเจริญงอกงามทางพุทธิปัญญา ดั่งคำขวัญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า "อัตตานัง ทะมะยันติ ปัณฑิตา" บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน โดยปีนี้ครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงนับเป็นการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แชมป์ 3 สมัย ปีนี้ได้จัดขบวนกระทงร่วมแสดงในงานด้วยแต่ไม่ได้ส่งประกวดแต่อย่างใด
ส่วนรางวัลการประกวดขบวนกระทงประเภทสวยงาม กลุ่ม 1 รางวัลที่ 1 ได้แก่ขบวนของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ขบวนของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รางวัลที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขณะที่รางวัลประเภทสวยงาม กลุ่ม 2 ชนะเลิศ ได้แก่กระทงของกลุ่มสตรีแม่บ้านแม่แก้ดหลวง อ.สันทราย รางวัลที่ 2 กลุ่มอนุรักษ์ราชาวดี และรางวัลที่ 3 การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
8 พฤศจิกายน 2557 , 14:39 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่