พิธีวางศิลาฤกษ์มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย

  
     ศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ขณะที่อีก 4 ปีข้างหน้าจะครบ 140 ปีครูบาเจ้าศรีวิชัย ทางมูลนิธิเตรียมเสนอยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง ศิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ บริเวณด้านหน้าลานครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเดิมเป็นของเอกชนรายหนึ่ง หลังจากมีเรื่องร้องเรียนว่าสถานที่ดังกล่าวน่าจะเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เคยมาใช้พักแรมสำหรับสร้างทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยระดมกำลังศรัทธาสาธุชนมาช่วยสร้างทาง จนกระทั่งมีเรื่องฟ้องร้อง คดีความเสร็จสิ้น เจ้าของพื้นที่ยินยอมขายที่ดินดังกล่าวด้วยเงิน 60 ล้านบาท และยอมลดราคาให้ 10 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนทำบุญร่วมก่อตั้งสถาบันมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย โดยนายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ คหบดีในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจำนวน 51 ล้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเพื่อจัดสร้างสถาบันมูลนิธิครูบาเจ้าศรีวิชัย ขณะนี้ได้ทำการโอนเป็นของมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการก่อสร้างภายในจะมีพิพิธภัณฑ์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ห้องวิปัสสนา โรงภาพยนตร์ฉายประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย นิทรรศการครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยนักวิชาการจัดทำ โดยจะไม่จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนภายใน และไม่แสวงหากำไร หลังจากสร้างแล้วเสร็จจะยกมอบให้แผ่นดิน
มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื้อที่ 1119 ตารางวา สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ติดต่อได้ที่มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งในอีก 4 ปีข้างหน้าจะครบ 140 ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยและจะมีการเสนอต่อยูเนสโก้ให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก
 
8 พฤศจิกายน 2557 , 15:37 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่