งานปอยมิตรภาพไทย ญี่ปุ่น ครั้งแรกที่วัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ไทย ญี่ปุ่น

  
    งานปอยมิตรภาพไทย ญี่ปุ่น ครั้งแรกที่วัดหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ไทย ญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธไอันดีระหว่างสองประเทศ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปอยมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 โดยขบวนได้เริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังวัดหมื่นสาร เชียงใหม่ ซึ่งชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้จัดงานดังกล่าวขึ้น ณ วัดหมื่นสาร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นงานสำคัญประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างสรรค์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ของบรรพชนไทย-ญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์สถาน เสาสัญลักษณ์แห่งสันติภาพจัดทำขึ้นภายในวัด โดยความร่วมมือระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว คืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในงานมีการแห่ผ้าป่าพร้อมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปยังถนนวัวลาย ผ่านถนนคนเดินวัวลาย เข้าสู่วัดหมื่นสารสถานที่จัดงาน และมีพิธีเปิด พร้อมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี พิธีจุดเทียนปล่อยโคมลอยเพื่อความสงบและสันติภาพของโลก ในงานมีซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านล้านนาและอาหารญี่ปุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น
 
8 พฤศจิกายน 2557 , 17:06 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่