กิจกรรมการทำบุญ 9 วัด 9 ศรัทธา มหากุศล

  
     ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จัดกิจกรรมการทำบุญ 9 วัด 9 ศรัทธา มหากุศล เพื่อส่งเสริมการทำความดี ส่งเสริมให้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ภายใต้เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำบุญ 9 วัด 9 ศรัทธา มหากุศล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำความดีพร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ภายใต้แนวคิดของโครงการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ หันหลังให้แอลกอฮอล์” มีเยาวชนและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 คน รวม กิจกรรมดังกล่าวได้มีการสอดแทรกการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดที่เก่าแก่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน เช่น วัดเจ็ดยอด วัดศรีดอนมูล ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดอุโมงค์ วัดเชตวัน วัดพระยืน วัดชัยมงคล วัดจามเทวี วัดมหาวัน และวัดพระธาตุหริภุญชัย ในจังหวัดลำพูน กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายการกระตุ้นเตือนการใช้ชีวิตในสังคมให้ปลอดภัยห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยพระวิทยากรจาก 9 วัด ซึ่งหลังจากนี้จะมีการทำกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและหาแนวร่วมในการทำกิจกรรมต่อไป
 
9 พฤศจิกายน 2557 , 15:59 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่