สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ฉายหนังสั้นเล่าเรื่องโกง ครั้งที่ 2

  
     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปลุกกระแสสังคม รู้เท่าทันโกง ผ่านสื่อ จัดแสดงหนังสั้นและนิทรรศการ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม ปลุกกระแสสังคม รู้เท่าทันโกง ผ่านสื่อ เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอรัปชั่น และนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำในสังคมไทย แก้ปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น มีการเสวนาในประเด็น “ปลุกกระแสสังคม รู้เท่าทันโกง โดยผู้กำกับภาพยนตร์หนังสือ ปรัชญา ปิ่นแก้ว ริธิวัฒน์ ชลวณิชสิริ และการฉายภาพยนตร์เล่าเรื่อง โกง นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการ "เล่าเรื่องโกง" เฟส 2 (Corruption Literacy) เล่าเรื่องเป็นหนัง จากหนังสือรหัสลับคอร์รัปชัน สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเปิดโปงกลการคอร์รัปชันให้สังคมได้มองเห็นและจะได้รู้เท่าทันการคอร์รัปชันเหล่านั้น ปลูกจิตสำนึกคนในสังคมโดยเฉพาะเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของการปฏิเสธการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ก่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปะในสื่อต่างๆ ให้สามารถรับใช้สังคมและประชาชนอย่างสร้างสรรค์และทันสถานการณ์ ให้ศิลปิน รวมถึงคนทำหนังสั้น ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและใช้เป็นสื่อกลางเพื่อสื่อสารกับสังคมต่อไป
 
9 พฤศจิกายน 2557 , 16:06 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่