การประชุมพัฒนาคลองแม่ข่า

  
     ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อร่วมวางแผนการจัดการคลองแม่ข่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปีนี้เป็นปีแรกในหลายสิบปี ที่ประชาชนบางส่วนสามารถลอยกระทงในลำน้ำแม่ข่าได้ หลังมีการพัฒนาในระยะหลังนี้
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 300 คน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและรับทราบผลการดำเนินการนำน้ำดีไล่น้ำเสียเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าในช่วงที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดการคลองแม่ข่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากที่ก่อนหน้านี้มีการพัฒนาคลองบแม่ข่า จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความจำเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ในการเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางอาเซียน ศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศและด้านอื่นๆ
คลองแม่ข่าอยู่คู่คนเชียงใหม่มานาน เป็นสายน้ำสำคัญหนึ่งในการสร้างเมืองเชียงใหม่ เป็นคูเมืองชั้นนอกของเมือง แต่ด้วยความเจริญที่คืบคลานเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างรวดเร็ว คลองแม่ข่าถูกละเลยไปหลายปีจนน้ำเน่าเสีย ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ประชาชนบางส่วนสามารถลอยกระทงในคลองแม่ข่าได้ ซึ่งเป็นผลของการพัฒนาในระยะหลังและต้องพัฒนาต่อไปในระยะยาว
 
10 พฤศจิกายน 2557 , 12:19 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่