การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน การวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2557/2558

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายอำเภออีก 5 แห่ง ที่เป็นพื้นที่ใช้น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2557/2558 โดยแจ้งแนวทางให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังและจะมีการจ่ายน้ำให้ในแต่ละพื้นที่เดือนละ 1 ครั้ง หลังเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน การวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2557/2558 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีนี้ มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดในรอบ 16 ปี มีปริมาณน้ำเพียง 28 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าวิกฤตมาก คณะกรรมการบริหารจัดการเขื่อนแม่กวง ได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแล้วว่า ให้งดปลูกข้าวนาปรัง และจะจัดส่งน้ำให้ใช้เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ส่วนระยะยาว ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติโครงการขุดอุโมงค์เชื่อมต่อเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราแล้ว ใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะใช้เวลา 5-7 ปี ในการดำเนินการ
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีนายอำเภอและผู้แทนจากพื้นที่ใช้น้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมประชุม ได้แก่ อำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บ้านธิและอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
 
10 พฤศจิกายน 2557 , 17:22 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่