บสย. เร่งทำความเข้าใจสถาบันการเงินภาคเหนือที่เชียงใหม่ คาดการมียอดค้ำประกันช่วงโค้งสุดท้ายของปี 11,000 ล้านบาท

  
     บสย. เร่งทำความเข้าใจสถาบันการเงินภาคเหนือที่เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย คาดการมียอดค้ำประกันช่วงโค้งสุดท้ายของปี 11,000 ล้านบาท
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาส่วนภูมิภาคของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อ SMEs ของสถาบันการเงิน ผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย.โดยตั้งเป้าโค้งสุดท้ายของปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2557 จะมียอดค้ำประกันสินเชื่อ 11,000 ล้านบาท เฉพาะสัดส่วนของภาคเหนือร้อยละ 13 โดยได้จัดสัมมนาแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกแห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้บริการและกระตุ้นให้สถาบันการเงินมั่นใจในการใช้บริการ บสย.เพื่อเป็นเครื่องมือในการปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ผ่านโครงการ PGS5 ,โครงการ PGS Start Up ,โครงการ OTOP-วิสาหกิจชุมชนและโครงการ Micro Entrepreneurs เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านสภาพคล่องทางการเงิน กระตุ้นการใช้บริการ และผลักดันสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อผ่านโครงการ เวทีดังกล่าวยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบันการเงิน กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี บสย.เป็นแกนกลางผลักดันให้ความช่วยเหลือ SMEs เพื่อเข้าใจขั้นตอน วิธีปฏิบัติของ บสย.
กิจกรรมสัมมนาส่วนภูมิภาคของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินการ 3 ภูมิภาคประกอบด้วยครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น เมือวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครั้งที่สองที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 3 ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นี้
 
11 พฤศจิกายน 2557 , 12:07 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่