รายงานพิเศษ นักศึกษาแห่งชาติลาว ศึกษาดูงานการจัดรายการต่อต้านยาเสพติดที่ สวท.เชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ นักศึกษาแห่งชาติลาว ศึกษาดูงานการจัดรายการต่อต้านยาเสพติดที่ สวท.เชียงใหม่ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา สร้างเครือข่ายจัดรายการข้ามชาติ
นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดรายการคลื่นใสวัยทีน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รายการดังกล่าวเป็นรายการรณรงค์เพื่อการเลิกสุราและสารเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกันจากองค์กร เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มีนายรักพงศ์ คำซาว รักษาการประธานเครือข่ายและคณะดำเนินรายการ ซึ่งนายวงมาตย์ จันทบุรี ผู้นำคณะนักศึกษาแห่งชาติลาว และนางสาวสมไสว ดวงมณี ตัวแทนนักศึกษาที่ร่วมเดินทางมาต่างกล่าวแสดงความชื่นชมรายการดังกล่าวที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ผ่านการจัดรายการที่ทันสมัย โดยมีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสและช่องทางให้เผยแพร่ และจะนำตัวอย่างนี้ไปขยายผลที่สถานีวิทยุแห่งชาติลาวด้วย
ขณะที่นายรักพงศ์ คำซาว รักษาการประธานเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เเละสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ารายการดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ข้องแวะสารเสพติดต่อเยาวชน และจะได้สร้างเครือข่ายไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างกว้างขวาง
ขณะที่นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สวท.เชียงใหม่ นับเป็นสถานีเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมชนเผ่า 7 ชนเผ่าออกอากาศโดยมีคลื่นวิทยุชนเผ่า โดยในปี 2514 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นสถานีที่ก่อตั้งครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มชาวเขาด้วย
การจัดรายการโดยกลุ่มวัยรุ่น ผ่านรายการคลื่นใสวัยทีน เพื่อรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด นับว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ใช้วิธีให้เพื่อนเตือนเพื่อน นับว่าเป็นนับเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญา โดยขยายเครือข่ายการทำงานข้ามชาติไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย
 
11 พฤศจิกายน 2557 , 14:30 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่