จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยเฉลิมพระเกียรติ

  
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อ กินอยู่อย่างพอเพียง ตามคำขวัญการจัดงาน
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2549 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ภายใต้คำขวัญ รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อ กินอยู่อย่างพอเพียง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในพีเปิดตอนหนึ่งว่า ทุกคนต้องช่วยกันทำงานให้เป็นไปตามใต้คำขวัญของการจัดงานคือ การรักษาสิ่งแวดล้อมและกินอยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ ซึ่งภายใต้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ จะเป็นทั้งตัวอย่างและแหล่งข้อมูลความรู้แก่ผู้สนใจเป็นอย่างดี
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การประกวดวงดนตรีนักเรียน การเสวนาเรื่อง การใช้จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่อย่างปลอดภัย การประกวดนิทรรศการตามหัวข้อของการจัดงาน รวมทั้งการนำเยี่ยมชมฐานต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ
 
4 ธันวาคม 2549 , 14:59 น. , อ่าน 1120  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่