รองนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหลังน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้ารายงานสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งเรื่องความเสียหาย การฟื้นฟู และแผนการป้องกันปัญหาในระยะยาวแก่รองนายกรัฐมนตรีที่ จ.เชียงใหม่
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานสถานการณ์หลังน้ำท่วมในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละจังหวัดได้นำเสนอข้อมูลความเสียหาย การช่วยเหลือประชาชน การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการรายงานของทุกจังหวัดทราบว่า จังหวัดที่เกิดความเสียหายมากที่สุดคือเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่วนที่เหลือบางจังหวัดได้รับความเสียหายเล็กน้อย โดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนนั้นมีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวมกันถึง 15 คน ส่วนทรัพย์สินทั้งของประชาชนและสาธารณูปโภคจะรีบเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด และต่อจากนี้ไปจะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดให้การช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสภาพความเสียหายที่บริเวณไนท์บาร์ซ่าและตามลำน้ำปิง โดยเฉพาะบริเวณที่มีปัญหาการบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ ซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างหนักในครั้งนี้
***********
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 18 สิงหาคม 2548