เทศบาลนครเชียงใหม่ปล่อยโคมลอยยักษ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ทำการปล่อยโคมลอยยักษ์ที่ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโคมลอยยักษ์ปีนี้มีสีเหลือง ติดข้อความทรงพระเจริญ ทำจากกระดาษว่าวกว่าสองพันแผ่น ทั้งนี้เพราะตามประเพณีโบราณล้านนาผู้น้อยจะแสดงความเคารพผู้ใหญ่และแสดงความปรารถนาดีด้วยการปล่อยโคมลอย ทั้งนี้ตามประเพณีล้านนาปล่อยโคมลอยเป็นเครื่องบูชาลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไปให้สูงที่สุดเพื่อจะบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้โบราณกล่าวว่ายกขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือพระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม การซึ่งว่าบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสามนี้เป็นต้นตำราแท้ในเวลาถือไสยศาสตร์ แต่ครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กล่าวว่าทรงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในดาวดึงส์พิภพและบูชาพระพุทธบาทซึ่งปรากฏอยู่ ณ หาดทรายที่เรียกว่านะมะทานที เป็นที่ฝูงนาคทั้งปวงสักการบูชาอยู่ ทั้งนี้การปล่อยโคมลอยในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าขณะนี้เทศบาลนครเชียงใหม่กำลังเตรียมการปล่อยโคมลอยยักษ์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีหน้า ซึ่งจะทำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกระดาษว่าวกว่า 3 พันแผ่น และจะเชิญกินเนสต์บุ๊คมาบันทึกสถิติโลกด้วย
 
5 ธันวาคม 2549 , 11:46 น. , อ่าน 1108  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่