วัดศรีสุพรรณสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลก และจัดพิธียกฉัตร เพื่อฝากศิลป์แก่แผ่นดินล้านนา และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     วัดศรีสุพรรณ กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ต.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน จัดพิธียกฉัตรอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เพื่อฝากศิลป์แก่แผ่นดินถิ่นล้านนา ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เจริญพรว่าอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ถือเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่ทำภายใต้ทุนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ชาวชุมชนวัวลายมีความเชี่ยวชาญในการทำเครื่องเงิน อุโบสถหลังดังกล่าวทำจากวัสดุ 3 ชนิดคือ เงินบริสุทธิ์ เงินผสมและอลูมิเนียม ผ่านกรรมวิธีหัตถกรรมของช่างในชุมชนวัวลาย แกะสลักลายอย่างสวยงาม ทั้งนี้จากการศึกษาในระยะ 200 ปีก่อนหน้านี้ไม่มีที่ใดในโลกที่สร้างอุโบสถเงินทั้งหลัง จึงนับเป็นอุโบสถเงินหลังแรกของโลก สำหรับอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณนั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 11 ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้ว 2 ปี ยังขาดงบประมาณอีก 8 ล้านบาท ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างศาสนสถาน สร้างศิลป์บนแผ่นดินถิ่นล้านนา เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตราบนานเท่านาน
 
5 ธันวาคม 2549 , 14:07 น. , อ่าน 1119  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่