คณะทำงานพืชสวนโลกจะเพิ่มการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานอีกวันละ 5 -7 พันใบ รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมนี้

  
     นายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ หัวหน้าคณะทำงานสำนักงานผู้บริหารงานปฏิบัติการ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้ยอดผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 สูงกว่าล้านสองแสนคนแล้ว และเชื่อว่าจะครบเป้าหมาย 2 ล้านคนก่อนกำหนดแน่นอน โดยพบว่าประชาชนไทยมาเที่ยวมากกว่าร้อยละ 70 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวมากกว่า 7 หมื่นคน ทำให้สถานทีท่องเที่ยวและภาคบริการ ของจังหวัดเชียงใหม่ตื่นตัวที่สุดในรอบ 10 ปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และป้องกันความพลาดหวัง คณะทำงานได้ทำการเพิ่มยอดจำหน่ายบัตรเข้าชมงานผ่านระบบจำหน่ายซึ่งควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ อีกวันละ 5,000 ถึง 7,000 ใบ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม นี้ โดยประชาชสามารถซื้อบัตรได้ที่ศูนย์จำหน่ายบัตรกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ขณะที่บัตรจำหน่ายหน้างานนั้นมีจำนวนจำกัดเพียงประมาณวันละ 3-5 พันใบโดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 09.00 น. และปกติจะขายหมดในช่วงเช้าของแต่ละวัน ขณะที่คณะทำงานมีมติไม่เพิ่มการจำหน่ายบัตรแบบเข้าได้หลายครั้ง ซึ่งยังคงเหลีออีก 2 หมื่นใบในระบบเท่านั้น ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวคือขณะนี้บัตรชมงานในเดือนมกราคมยังคลเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งในช่วงดังกล่าวเชียงใหม่จะมีอากาศเย็นสบาย และมีการแสดงนานาชาติ เช่น สัปดาห์ประเทศญี่ปุ่น สัปดาห์ประเทศสเปน และการแสดงอื่น ๆ ที่น่าประทับใจ จึงน่าจะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานในช่วงเดือนมกราคมได้
 
6 ธันวาคม 2549 , 14:06 น. , อ่าน 1117  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่