รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการยึดใบประกอบโรคศิลป์คลินิคทำแท้งเถื่อนที่พบกลางกรุงเทพมหานครแล้ว โดยขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสด้วย

  
     นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีตำรวจจับกุมคลินิคทำแท้งเถื่อน กลางกรุงเทพมหานคร เยื้องบ้านพักนายกรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ว่า ขณะนี้กองการประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุนและบริการสุขภาพได้เข้าไปยึดใบประกอบโรคศิลป์ของคลินิคดังกล่าวแล้ว พบว่าคลินิคดังกล่าวเป็นสถานประกอบการโรคศิลป์แต่บุคลากรไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย โดยจะดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดด้วย ทั้งนี้ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้สอดส่องดูแลคลินิคเถื่อน และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข่าวสารหากพบคลินิคทำแท้งผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-5901997 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการโดยเด็ดขาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวด้วยว่ากรณีการจับกุมหากพบเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ทั้งนี้ในปัจจุบันนั้นกฎหมายต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงจะดำเนินการจับกุมได้ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตั้งคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับกำหนดทำโทษคลินิคเถื่อนเหล่านี้โดยเร่งด่วนแล้ว
 
, อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่