คัดเลือกผู้ฝึกสอนกอล์ฟเข้าอบรมบุคลากรกีฬากอล์ฟไปสู่อาชีพ ประจำปี 2550

  
    ศูนย์ กกท.ภาค 5 คัดเลือกผู้ฝึกสอนกอล์ฟ 5 คนเข้าอบรมบุคลากรกีฬากอล์ฟไปสู่อาชีพ ประจำปี 2550 ผู้สนใจรีบสมัครภายในวันที่ 12 ธ.ค.49 นี้
นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เชียงใหม่แจ้งว่า ฝ่ายพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เชียงใหม่ คัดเลือกผู้ฝึกสอนกอล์ฟจำนวน 5 คน เข้ารับการอบรมบุคลากรกีฬากอล์ฟไปสู่อาชีพ ประจำปี 2550 ซึ่งจะทำการอบรมระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2549 ณ เซอร์ เจมส์ คันทรีคลับ จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่เคยรับการอบรมบุคลากรกีฬากอล์ฟไปสู่อาชีพ ประจำปี 2548 หรือปี 2549 ต้องเป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟเป็นอย่างดี รวมทั้งเคยมีประสบการณ์การออกรอบมาแล้ว หรือเป็นครูผู้ฝึกสอนในสถาบันการศึกษาหรือครูผู้สอนรวมถึงเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟที่มีความสนใจ โดยต้องไปสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5เชียงใหม่ พร้อมหลักฐานที่กำหนดภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2549 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนากีฬาอาชีพ ฝ่ายพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย โทรศัพท์และโทรสาร 0 - 2318 - 0943
 
6 ธันวาคม 2549 , 16:05 น. , อ่าน 1121  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่