งานนิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและบรูไนดารุสซาลามจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสมเด็จพระราชินีแห่งบูรไนดารุสซาลามทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2549 กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานสารนิเทศของประเทศบรูไนดารุสซาลาม จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่างไทย – บรูไน ณ บริเวณเรือนไทยสี่ภาค โดยมีนายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายฮัจญี อาหมัด ฉัจญี อับดุล ราห์มัน รักษาการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานในพิธี เย็นวันนี้(6 ธ.ค.49) ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประธานในงานพิธีทูนพระขวัญ 80 พรรษามหาราช ที่ลานราชพฤกษ์และหน้าหอคำหลวงขณะที่เย็นวันพรุ่งนี้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จะเป็นประธานในพิธี
 
6 ธันวาคม 2549 , 17:21 น. , อ่าน 1124  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ - ถนอม สวท. เชียงใหม่