การบริการอำนวยความสะดวกในงานพืชสวนโลกยังคงมาตรฐาน แม้ผู้เข้าชมงานมากเกือบ 2 เท่าของเป้าหมาย

  
    นักท่องเที่ยวเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกต่อวันมากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะที่คณะกรรมการจัดงานยืนยันไม่ลดมาตรการบริการลง
นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวถึงจำนวนผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ยอดผู้เข้าชมงานบางวันมากกว่าวันละ 50,000 คน ทั้งที่เดิมกำหนดไว้วันละ 30,000 คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คณะทำงานยังคงยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แม้ปริมาณจะเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัวก็ตาม
สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานขณะนี้ผ่านไป 36 วัน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,287,005 คน หรือเฉลี่ยวันละกว่า 35,000 คน ทั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคอื่นของประเทศไทย อีกร้อยละ 30 เป็นชาวภาคเหนือ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีประมาณ 70,000 คน หรือร้อยละ 5.5 โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ (6 ธ.ค.49) มีนักท่องเที่ยวเช้าชมง่าน 40,062 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้มีการปรับการบริหารจัดการ รวมทั้งการบริการสำหรับผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามสถานการณ์อยู่แล้ว
 
7 ธันวาคม 2549 , 12:50 น. , อ่าน 1117  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่