แถลงข่าวจัดงานมหกรรมดนตรีลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 57 ตอนลูกทุ่งเฟสติว๊าว

  
    
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 57 ตอนลูกทุ่งเฟสติว๊าว พร้อมการแสดงหางเครื่องสุดอลังการกว่า 300 ชีวิต
ที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการเตรียมการจัดงานมหกรรมดนตรีลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ 57 ในชื่อตอน ลูกทุ่งเฟสติว๊าว ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณลานเอกประสงค์ ข้างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 17.00-24.00 น. นางสาวปองกานต์ แสนใจวุฒิ หัวหน้าโครงการหรือนายวง กล่าวว่า งานดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกของนักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง อนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมเพลงลูกทุ่งให้เยาวชนไทย ให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรีสด การร้องเพลงลูกทุ้งพร้อมหางเครื่องสุดอลังการกว่า 300 ชีวิตด้วยเพลงลูกทุ่งที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี และการแสดงที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
สำหรับมหกรรมดนตรีลูกทุ่งวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดทุกสองปี ได้รับการยอมรับในกลุ่มคนทั่วไป สนใจติดต่อซื้อบัตรราคา 99 บาท บัตรวีไอพี.ราคา 300 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 090-5510463 หรือ www.facebook.com/luckthung57
 
20 มกราคม 2558 , 15:52 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่