ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค ยังคงหลั่งไหลเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาค ยังคงหลั่งไหลเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานวันละเกินกว่า 5 หมื่นคน งานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 ที่ จ.เชียงใหม่ ผ่านไปแล้ว 37 วัน มีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานแล้ว ทั้งสิ้น 1,327,335 คน และในวันนี้นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะมาเป็นหมู่คณะ โดยสุดสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานไม่น้อยกว่าวันละ 5 หมื่นคน เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ คณะผู้จัดงานฯแนะนำให้ผู้สนใจวางแผนการชมงานล่วงหน้า โดยซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์ของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และเลือกเข้าชมงานในวันที่ยังมีจำนวนผู้ชมงานไม่แออัดมากและยังมีจำหน่ายอยู่ แทนที่จะเสี่ยงมาซื้อบัตรหน้างาน เนื่องจากมีจำหน่ายเพียงจำนวนจำกัด
 
8 ธันวาคม 2549 , 18:12 น. , อ่าน 1119  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่