เชียงใหม่ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไวรัสอีโบล่า

  
    
จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไวรัสอีโบล่า
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทดสอบการประสานงานและการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน แนวทาง ตลอดจนกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีพบผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เพื่อให้มีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ หลังจากที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าเป็นวงกว้างใน 3 ประเทศ คือ ประเทศกินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน และพบระบาดในพื้นที่จำกัด 5 ประเทศ คือ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา สเปน และมาลี ซึ่งโรคดังกล่าวไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษาเฉพาะ การซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติที่เชื่อมโยงการเดินทางกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงสาธารณสุขดูแลตลอดเวลา โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 6 จังหวัดเป้าหมายระดับประเทศ ที่ดำเนินการในรูปแบบ Orientation และ Mini Table-top Exercise
 
20 มกราคม 2558 , 15:59 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่