แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

  
    
งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 จะจัดขึ้นระหว่าง 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 นี้
นายสุเทพ ไชยมงคล ปลัดอำเภอหางดง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักให้มีคุณภาพและคุณค่าทางศิลปะ ทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหางดงและจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้หมู่บ้านถวายเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักที่รู้จักและยอมรับจากทั่วโลก สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์ศิลปและการสร้างอาชีพของราษฎร ซึ่งบ้านถวายเป็นต้นกำเนิดของงานไม้แกะสลักและงานหัตถกรรมหลายชนิด ทั้งการแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่าง ๆ การเดินเส้น การลงรักปิดทอง เนื่องจากราษฎรบ้านถวายมีผีมือทางด้านการแกะสลัก ถือเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ทำรายได้ให้กับราษฎรบ้านถวายและหมู่บ้านใกล้เคียง จากความร่วมมือของชาวบ้านบ้านถวายแทบทุกหลังคาเรือน และร้านค้าหัตถกรรมทุกร้าน ตลอดจนการให้การสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันงานแกะสลักและสินค้าหัตถกรรมจากบ้านถวาย ถือเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางระดับประเทศ งานดังกล่าวจะแสดงและจำหน่ายสินค้างานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆในราคาย่อมเยา เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตรายย่อย สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
ภายในงานมีกิจกรรม มากมาย อาทิ การแสดงจากชุมชน การประกวดธิดาบ้านถวาย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การจำหน่ายสินค้างานไม้แกะสลัก ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึกต่าง ๆ ในราคาย่อมเยา
 
21 มกราคม 2558 , 16:38 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่