ผ้าห่มกันหนาวประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอสะเมิง

  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าห่มกันหนาวประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอสะเมิง
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าห่มกันหนาวประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 300 ผืน ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวที่อำเภอสะเมิง ณ เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็นที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ ล่าสุดอุณหภูมิเฉลี่ย 8-12 องศาเซลเซียสเท่านั้น
สำหรับอำเภอสะเมิงมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบ 5,404 ครัวเรือน 30,039 คน อำเภอสะเมิงได้สำรวจความเดือดร้อนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ทั้งผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบภัยทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 9,576 คน โดยได้แจกจ่ายผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวไปแล้วกว่าสามพันคนและยังเหลือผู้ที่ยังรอการช่วยเหลือกว่า 5 พันคน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มาตุทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยหนาว
 
21 มกราคม 2558 , 16:54 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่