ปี 2558 BOI มุ่งเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หากลงทุนในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย

  
    
ปี 2558 BOI มุ่งเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และหากลงทุนในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำและเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย
นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ. เปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนในปี 2558 บีโอไอ.มุ่งเน้นให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการใช้ไบโอเทคโนโลยี ซอฟแวร์ นโยบายมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs จะสิ้นสุดในปี 2560 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยให้สิทธิประโยชน์พิเศษโดยอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ จะส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น คาดว่ายอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2558 จะใกล้เคียงกับปีก่อน โดยคาดว่าการลงทุนปี 2558 มีปัจจัยสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราการเติบโตของประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่งสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ตลาดสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นยังไม่ค่อยดีนัก ทำให้ขาดการดึงดูดให้เอกชนขยายการลงทุนและสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งบีโอไอ.จะเร่งทำความเข้าใจผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตลอดจนให้สิทธิพิเศษอำนวยความสะดวกในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
สำหรับสิทธิประโยชน์จะแบ่งเป็นระดับ A1 ,A2 ,A3,A4,B1 และ B2 คือสิทธิประโยชน์สูงสุด รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จำกัดวงเงินยกเว้นอากร ยกเว้นภาษีเครื่องจักร วัตถุดิบ และหากลงทุนในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำเช่น สุโขทัย แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น เดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ ลดหย่อนภาษีให้สูงสุด 8 ปี และอื่น ๆ อีกมากมาย
 
22 มกราคม 2558 , 15:02 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่