รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจติดตามการควบคุมโรคระบาดหลังน้ำลด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุจนถึงขณะนี้ยังไม่พบโรคระบาดจากอุทกภัยในภาคเหนือ

  
     นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่าได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดควบคุมโรคระบาดที่อาจจะมีหลังน้ำลด โดยสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดูแลคือน้ำดื่มน้ำใช้ต้องสะอาด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทางเดินอาหาร โดยได้มีการแจกจ่ายคลอรีน 500 กิโลกรัม สารส้ม 900 กิโลกรัม ยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพอย่างละ 2 พันชุดรองเท้าบู๊ท 500 คู่ และถุงใส่ขยะ 70,000 ใบ มอบให้แก่ผู้ประสบภัย และยืนยัน อุทกภัยครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จสามารถควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่น้ำท่วมได้ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัย ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยฟรี ยอดผู้ป่วยจนถึงขณะนี้มีจำนวน 2,778 ราย ในจำนวนนี้เป็นโรคผื่นคันมากที่สุด 1,291 ราย น้ำกัดเท้า 556 ราย ผิวหนังติดเชื้อ 218 ราย มีความเครียด 9 ราย ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด
 
, อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่