จังหวัดเชียงใหม่เริ่มกำหนดพื้นที่ชิงเผาเพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้

  
    
จังหวัดเชียงใหม่เริ่มกำหนดพื้นที่ชิงเผาเพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ หลังจากนั้นจะกำหนดเวลาห้ามเผา 60 วัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง และใกล้กับเวลาที่เกษตรกรต้องเตรียมแปลงเกษตรเพื่อสู่ฤดูการเพาะปลูก ซึ่งปัญหาประจำที่เกิดขึ้นคือปัญหามลพิษหมอกควัน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ และกำหนดวันชิงเผาเศษวัสดุการเกษตร เพื่อไม่ให้ปริมาณควันมากเกินไป โดยต้องมีการกำกับดูแลอย่างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้การควบคุมและเผาตามกำหนดวัน และช่วยกันประชาสัมพันธ์ โดยการชิงเผาจะทำขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม และสิ้นสุดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากนั้นจะมีการออกคำสั่งจากทางจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดห้ามเผาอย่างเด็ดขาดระหว่างเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนเมษายน เป็นเวลา 60 วัน
สำหรับการชิงเผาของจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มที่ 4อำเภอแรกที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเป็นพื้นที่เกิด Hot Spot ซ้ำซาก ก่อนคือ อำเภอจอมทอง 20 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา อำเภอฮอด ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม อำเภอแม่แจ่ม และอำเภออมก๋อย จากนั้นจะดำเนินการพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือ ปีนี้จังหวัดตั้งรางวัลนำจับผู้จุดไฟรายละ 5 พันบาท หากเกิดไฟป่าที่ใด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้หากมีวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ได้ประสานเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศบินโปรยน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและเปิดทัศนวิสัยให้อากาศยาน โดยจะตั้งศูนย์บดย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ 50 เครื่อง ให้แต่ละแห่งยืมใช้ สำหรับผู้พบเห็นไฟไหม้ แจ้งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-112725 และ 081-1112439 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
22 มกราคม 2558 , 15:53 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่