ภิกษุสามาเณรให้ความสนใจเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

  
    ภิกษุสามาเณรกว่า 30 รูป ให้ความสนใจเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ขณะที่วันนี้นักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมงานอย่างหนาแน่น งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน2549-31 มกราคม 2550 นอกจากประชาชนที่เป็นฆราวาส จะสนใจเข้าชมงาน วันละกว่า 4-5 หมื่น คนแล้ว พระ ภิกษุสามาเณร สมณะในพระพุทธศาสนา ก็สนใจเข้าชมงานเช่นกัน โดยวันนี้ มีภิกษุสามาเณรกว่า 30 รูป จากวัดบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้เดินทางมาชมงาน เพื่อศึกษาเรียนรู้ การจัดนิทรรศการขององค์กรต่างๆ โดยให้ความสนใจหอคำหลวงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีภิกษุสามาเณร จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศเดินทางเข้ามาชมงานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ วันนี้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมงานอย่างหนาแน่น ส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน วันนี้เข้าชมงานมากเป็นพิเศษ โดยยอดผู้เข้าชมงาน ตลอด 37 วันที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 1,327,335 คน โดยวานนี้ (7ธ.ค.49) จำนวน 40,330 คน
 
8 ธันวาคม 2549 , 18:15 น. , อ่าน 1110  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่