สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ

  
     สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 211 เวที เพื่อปฏิรูปประเทศ
ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.จุไรรัตน์ กล่าวว่า สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ ดำเนินการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งแผนเดิมระบุว่าทุกจังหวัดจะต้องจัดเวทีระดมความคิดเห็น จังหวัดละ 10 เวที แต่ทางสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ใหญ่และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มากที่สุด จึงกำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเวทีระดมความคิดเห็น จำนวน 210 เวที และจะจัดเวทีใหญ่อีก 1 เวที เพื่อนำข้อเสนอของทุกเวทีมารวบรวมให้กลายเป็นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศของชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง ขณะนี้ ดำเนินการไปแล้วกว่า 20 เวที ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นต้นมา ส่วนทั้ง 210 เวทีจะจัดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และเวทีใหญ่อีก 1 เวทีจะจัดช่วงต้นเดือนมีนาคม 2558 แล้วจะรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ที่ถือเป็นข้อเสนอของชาวเชียงใหม่นำสู่ระดับประเทศต่อไป
ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะไม่กำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า เพราะจะกลายเป็นการชี้นำ แต่อยากให้ข้อเสนอมาจากความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่และจากกระบวนการระดมความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอย่างแท้จริง
 
23 มกราคม 2558 , 17:54 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่