พิธีทำบุญยกยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวงในงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญยกยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวงในงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ สมทบทุนสร้างอาคารพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญยกยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวงในงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด 27 ปี 7 พรรษา พระครูปลัดวรกรเขมปัญโญ (พระครูบาน้อย เขมปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ประธานกรรมการ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2558 ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว โดยได้มีพิธียกมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือเศียรหลวงพ่อพระพุทธมหาสีหมุณี พระประธานประจำพระวิหารหลวง พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมประกอบพิธี 99 รูป หลังจากนั้นได้มีพิธีถวายองค์ผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม
วัดสันปูเลย เดิมชื่อ วัดสะหลีเวียงแก้ว สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2280 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ และ ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ "เพื่อสงเคราะห์เลี้ยงเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และการสาธารณสงเคราะห์" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2344 เดิมวัดสันปูเลยเป็นเมืองเก่าแก่ที่ชาวมอญได้มาอาศัยอยู่ โดยมี พระเจ้าโป่มะยุง่วน ได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองเวียงแก้วที่นี้และมีอยู่มาวันหนึ่งพระมารดาของพระเจ้าโป่มะยุง่วนเกิดประชวรหนักเกิดอาการประหลาดที่ไม่สามารถจะหาสาเหตุได้ พระเจ้าโป่มะยุง่วนจึงได้ให้เสนาทหารทั้งหลายออกไปตามหาหมอที่มีความสามารถเชี่ยวชาญทั้งยาสมุนไพรและเรื่องคุณไสยต่างๆให้มารักษาอาการประชวรของพระมารดาพระเจ้าโป่มะยุง่วนแต่ สุดท้ายอาการของพระมารดาก็ไม่ดีขึ้นจึงได้สัจจะวาจากับพระรัตนตรัยฟ้าดินขอให้พระมารดาหายจากประชวรหนักนี้จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่หนึ่งองค์พร้อมสร้างอารามถวาย สิ้นคำอธิษฐานจึงมีสายฟ้าผ่าลงมา หลังจากนั้นพระอาการของพระมารดาพระเจ้าโป่มะยุง่วนก็หายเป็นปกติพระองค์จึงได้เสียสละทรัพย์สินของพระองค์ให้สร้างพระอารามใหญ่ขึ้นแล้วปั้นพระพุทธรูปประธานในพระมหาวิหารแล้วใส่ชื่อว่าพระเจ้าตันใจ๋ (ทันใจ) นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและพระอารามแห่งนี้เดิมแต่ก่อนนั้นมีชื่อว่า “วัดสะหลีเวียงแก้ว” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันมี พระครูบาน้อย เขมปัญโญ (พระครูปลัดวรกร เขมปัญโญ) ได้มาทำการบูรณะและสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่และเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 
24 มกราคม 2558 , 15:03 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่