แผนเซฟแม่โขงเดินหน้า เตรียมยกระดับลาดตระเวนชายแดนร่วมสี่ชาติ

  
    แผนเซฟแม่โขงเดินหน้า เตรียมยกระดับลาดตระเวนชายแดนร่วมสี่ชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเลขา ปปส.เตรียมนำเสนอทั้งจีน ลาวและพม่า
หลังจากศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย หรือ เซฟแม่น้ำโขง เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 10 วัน ล่าสุดนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพเสพติดของสี่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย จีน พม่า ลาว และ ไทย แต่ละประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์แห่งนี้เพื่อประสานงานด้านงานข่าวและการวางแผนการทำงานด้านยาเสพติด ประเทศละ 2 คน ทั้งนี้พบว่าช่วงเวลาเพียง 10 วัน เริ่มปรากฏผลการประสานงานด้านการข่าวระหว่างประเทศในทิศทางที่น่าพอใจ และเชื่อว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะมีปฏิกิริยากับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการสกัดกั้นปราบปรามไปในทิศทางใดจะมีการประเมินและติดตามอย่างใกล้ชิด ระยะต่อไปจะมีการวางแผนตรวจค้นและลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนในพื้นที่เป้าหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติในระดับนโยบายซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น
สัปดาห์หน้า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะนำแผนปฏิบัติการของเซฟแม่โขงไปนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสี่ประเทศให้รับทราบ นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะเดินทางไปเมียนมาร์และลาวต้นเดือนกุมพาพันธ์ เพื่อประชุมรับฟังการปฏิบัติงานด้านยาเสพติและจะนำผลงานของศูนย์ไปเสนอเพื่อร่วมกับปรับระบบการรวบรวมข้อมูลและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จากที่ผ่านมา แม่น้ำโขงถูกใช้เป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงยาเสพติดปีละไม่น้อยกว่า 30 ล้านเม็ด และ มีกลุ่มที่สร้างอิทธิพลในการเรียกเก็บค่าคุ้มครอง ความร่วมมือภายใต้แผนเซฟแม่น้ำโขงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการทำงานด้านยาเสพติดให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการแผนเซฟแม่น้ำโขง อย่างใกล้ชิดเช่นกัน
 
24 มกราคม 2558 , 15:04 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่