นักดาราศาสตร์ เผย ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 26 มกราคม 2558

  
     นักดาราศาสตร์ เผย ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ระยะ 1.2 ล้านกิโลเมตร ยืนยันไม่พุ่งชนโลก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายหอดูดาวในต่างประเทศเฝ้าจับตา สังเกตการณ์และเก็บข้อมูล
ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้รับการร้องขอจากหอดูดาวในประเทศญี่ปุ่นและเครือข่ายเฝ้าระวังวัตถุที่อาจทำอันตรายต่อโลกในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออก เข้าร่วมสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 ในช่วงที่โคจรเข้าใกล้โลกประมาณวันที่ 25-27 มกราคม 2558 โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ (PROMPT8)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตร ในความดูแลของสถาบันฯ ตั้งอยู่ ณ หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เมตร ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยู่ ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เมตร ของหอดูดาวภูมิภาคอีก 2 แห่ง ได้แก่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ร่วมกันติดตามการโคจรของดาวเคราะห์น้อยในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อหาตำแหน่งและวงโคจรที่แน่นอน เก็บเป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อโลกหรือไม่
ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 (Asteroid 2004 BL86) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 กิโลเมตร เป็นดาวหางคาบสั้นมีคาบการโคจรประมาณ 200 ปี จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 1,200,000 กิโลเมตร ซึ่งอยู่เลยวงโคจรของดวงจันทร์ออกไป (ดวงจันทร์มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ย 384,000 กิโลเมตร ) ระยะดังกล่าวเป็นระยะที่โลกปลอดภัยไม่ถูกพุ่งชนแน่นอน แต่นับว่าเป็นระยะที่ใกล้มากพอที่จะทำให้นักดาราศาสตร์ศึกษารายละเอียดของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้มากพอเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลดาวเคราะห์น้อยต่อไป
 
25 มกราคม 2558 , 13:26 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่