การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังดำเนินต่อไป

  
     การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังดำเนินต่อไป ล่าสุด จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า ได้เงินสมทบทุนร่วมก่อสร้างอีกกว่า 2 ล้านบาท
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า จากการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บนเนื้อที่บ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 906 ไร่ ขณะนี้ยังเดินหน้าก่อสร้างต่อไป ล่าสุด มีการจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง จำนวน 2,135,000 บาท โดยสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป คือ การประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ซึ่งได้กำหนดจุดไว้แล้ว หลังจากนั้นจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำลองจากพระเจ้าเก้าตื้อวัดสวนดอก ที่สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง ขณะเดียวกันจะมีการจำลองพระเจดีย์ดอยสุเทพและจะมีการสร้างหอประชุมใหญ่เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย โดยเชื่อว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวเชียงใหม่ จะทำให้สำเร็จได้ และไม่เพียงแต่จะเป็นพุทธมณฑลของชาวเชียงใหม่เท่านั้น แต่ชาวจังหวัดใกล้เคียงก็จะสามารถมาทำกิจกรรมที่นี่ได้เช่นเดียวกับพุทธมณฑลของชาติที่จังหวัดนครปฐม
 
25 มกราคม 2558 , 15:39 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่