สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ทำบุญเปิดตัวอาคาร

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ทำบุญเปิดตัวอาคารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมตั้งศาลพระภูมิ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำบุญเปิดตัวอาคารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ หรือ พระอาจารย์ทอง สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมกันนี้มีนายอุดม พัวสกุล ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดตัวสำนักงานพัฒนาพิงคนครให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการตามภารกิจขององค์กรในปี 2558 นี้ พร้อมเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) มีที่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เลขที่ 456 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
25 มกราคม 2558 , 15:54 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่