งานผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม 2558

  
     อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในอำเภอแม่แจ่มให้มีรายได้สูงขึ้น
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นตีนจกอำเภอแม่แจ่มและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในอำเภอแม่แจ่มให้มีรายได้สูงขึ้น สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่ม การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงาน เช่น การประกวดผ้าซิ่นตีนจก การประกวดผ้าชนเผ่า และการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาของแม่แจ่มอีกมากมาย ซึ่งอำเภอแม่แจ่ม เป็นเมืองขนาดเล็ก ผู้คนในแม่แจ่มยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี และยังเป็นแหล่งกำเนิดของผ้าตีนจก และผ้าทอชนเผ่า ที่ได้รับการยกย่องว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่น อำเภอแม่แจ่มมีคำขวัญว่า “เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพแม่แจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ”
 
26 มกราคม 2558 , 15:35 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่