ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ออกกวาดล้างขอทานคนเร่ร่อน

  
    
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ออกปฏิบัติการกวาดล้างขอทานคนเร่ร่อน 7 จุดสำคัญทั่วเมืองเชียงใหม่
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ ออกปฏิบัติการร่วมกวาดล้างขอทานคนเร่ร่อน พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจัดระเบียบคนขอทานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน 3 แนวทางหลัก ได้แก่การบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกัน โดยเข้าตรวจสอบ 7 จุดสำคัญของ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ตลาดวโรรส ตลาดสมเพชร ตลาดรวมโชค ไนท์บาร์ซ่า ถนนลอยเคราะห์ ตลาดคำเที่ยงและแหล่งชุมชนที่ใกล้ห้างสรรพสินค้า จากการตรวจสอบ ตลาดวโรรส และตลาดสมเพชร พบขอทาน และคนเร่รอน นั่งริมฟุตบาท และในตลาด 3 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปสอบถามประวัติที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เพื่อคัดกรอง หากเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย จะดำเนินการติดต่อครอบครัว หรือหากไม่มีครอบครัวจะประสานส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราว เพื่อบำบัดฟื้นฟู แต่หากเป็นขอทานต่างด้าว ก็จะผลักดันกลับประเทศ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังไม่พบกรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ โดยพบว่าขอทานบางคน เช่าโรงแรมพักเวลากลางคืน กลางวันออกขอทาน
 
26 มกราคม 2558 , 18:22 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่