งานพืชสวนโลกวันนี้คึกคักมากมีผปูเข้าชมงานจำนวนมากตั้งแต่เช้า ทำให้บัตรหน้างานหมดตั้งแต่เวลา 10.00 น.ผู้ไม่มีบัตรขอให้เลื่อนไปชมวันต่อไป

  
    ประชาชนหลั่งไหลเข้าชมงานพืชสวนโลกอย่างเนืองแน่น ทำให้บัตรเข้าชมงานประจำวันนี้จำหน่ายหมดแล้วตั้งแต่เวลา 10.00 น.ผู้ไม่มีบัตรไม่ควรเดินทางเข้าไปเพราะจะผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าชมงานได้
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันนี้ (9 ธ.ค.49) ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมจำนวนมากตั้งแต่เช้า ทำให้บัตรที่จำหน่ายหน้างานประจำวันนี้หมดแล้วตั้งแต่เวลา 10.00 น โดยคณะกรรมการจัดงานแจ้งว่า ผู้ที่ไม่มีบัตรไม่ควรเดินทางเข้าไปเพราะจะไม่สามารถเข้าชมงานได้ ขอให้เลื่อนไปเข้าชมในวันต่อไป
สำหรับการจำหน่ายบัตรแต่ละวันนั้น ขณะนี้แบ่งเป็นการจำหน่ายล่วงหน้าวันละ 35,000 ใบ จำหน่ายหน้างานวันละ 5,000 ใบ และต้องมีการเตรียมการรองรับสำหรับบัตรแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งซึ่งเข้าชมงานอีกประมาณวันละ 10,000 คน ส่วนยอดผู้เข้าชมงานล่าสุดเมื่อวานนี้มีจำนวน 46,646 คนทำให้ยอดผู้เข้ามชมตลอดงานนับถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2549 มีจำนวน 1,373,981 คน
 
9 ธันวาคม 2549 , 11:25 น. , อ่าน 1140  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่