จังหวัดเชียงใหม่ กวาดล้างขอทานและคนเร่ร่อน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งกวาดล้างขอทานและคนเร่ร่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ตลาดและเป็นคนต่างถิ่น ต่างด้าว
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินนโยบายจัดระเบียบคนขอทานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ออกตระเวนไปตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดที่คนขอทานจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคนขอทานที่ตลาดวโรรส เบื้องต้นสามารถควบคุมตัวคนขอทานได้ 2 คน โดยได้กำหนดจุดตรวจ จำนวน 7 จุด คือ ตลาดวโรรส ตลาดสมเพชร ตลาดรวมโชค ไนท์บาซ่าร์ ถนนลอยเคราะห์ ตลาดนัดคำเที่ยง และตลาดนัดบิ๊กซีเอ็กซตร้า เพื่อแยกประเภทขอทานก่อน สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคนขอทานไม่มากส่วนใหญ่จะอยู่ตามพื้นที่ตลาด และเป็นคนต่างถิ่นและต่างด้าว ที่ผ่านมามีการผลักดันออกนอกประเทศบ้างแล้ว
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขอทานจะไม่หมดไปจากจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าทุกคนไม่หยุดให้เงินขอทาน จึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว หากพบเห็นการใช้แรงงานเด็ก คนเร่ร่อน ขอทาน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้อยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ ให้แจ้งที่ศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
 
27 มกราคม 2558 , 16:08 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่