คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558

  
    คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558 เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขงตอนบน
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคี กำหนดจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เชียงใหม่ ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง(GMS)ตอนบน พร้อมยกระดับความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลโลกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลใน กลุ่มประเทศอาเซียน ที่สำคัญเป็นการมุ่งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เป็นอีกหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาค เชื่อมโยงสู่ตลาดจีนและอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานจะมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจากมุสลิมไทยภาคเหนือและทั่วประเทศและจากกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน และ BIMSTEC และการออกร้านแสดงสินค้าภายในประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับตราฮาลาล และ HAL-Q ทั้งจากส่วนกลางและทุกภาคในประเทศ กว่า 200 คูหา นอกจากนี้ ภายในงานยังจะมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสนับสนุน ส่วนการแสดงบนเวที จะมีการแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายมุสลิม การแสดงวัฒนธรรมการต่อสู้ กังฟู การแข่งขันทำอาหารมุสลิมเมนูที่หารับประทานยาก เช่น แกงบะถิน-โรตี ต้มจืดยูนนานจีเหน่า การสาธิตการทำอาหารฮาลาลโดยเชฟชื่อดัง สำหรับไฮไลท์สำคัญ คือ การจัดสัมมนาฮาลาลนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษ
 
27 มกราคม 2558 , 16:16 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่