ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558

  
    ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ 28 ขบวนรถบุปผชาติที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะแถลงข่าวการเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2558 ณ โรงแรมสิบแสน ลักชัวรี่ ริมปิง โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด ปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ประดับตกแตกขบวนรถบุปผชาติอย่างยิ่งใหญ่เข้าร่วม จำนวน 28 คัน ขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐไปจนถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด และจะไปจอดไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ มีการปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความยิ่งใหญ่ ตระการตา และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ จำนวน 3 รางวัล คือ ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิถีไทย วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน” กำหนดจุดตกแต่งเป็น 3 จุดใหญ่ ได้แก่ สะพานนวรัฐ เส้นทางจากสะพานนวรัฐสู่ประตูท่าแพ และบริเวณ 4 แจ่ง 5 ประตูรอบคูเมือง ส่วนเวทีหลักจะมีกิจกรรมตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ และมีการประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติในเวทีดังกล่าวด้วย คาดว่าทุกกิจกรรมจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง
สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การจัดมหกรรมอาหารและการประกวดหน้าบ้านน่ามอง
 
27 มกราคม 2558 , 17:05 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่