ตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ป่าเขา

  
    
พลตำรวจตรี อภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุและได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ณ ลานสนามหญ้า หน้าศาลากลาางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าวเพื่อซ้อมแผน ทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาจำนวนมาก โดยได้สาธิตการซ้อมแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุและได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขา สาธิตการเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บสาหัสด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย การโรยตัวเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับอุบัติเหตุโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ จากกองบินตำรวจ พร้อมการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสาธิตการซักซ้อมแผน แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายความร่วมมือทำงานร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ด้วยทีมแพทย์ที่ชำนาญการได้มาตรฐานสากล
ในงานยังมีนิทรรศการแสดงอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 
28 มกราคม 2558 , 11:54 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่