องค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ 29 ปลายปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะมีนักวิชาการจาก 50 ประเทศทั่วโลกร่วมประชุมกว่าสองพันคน

  
    
ที่โถงต้อนรับอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายทิมโมธี จอห์น เมอรี่ นายกสมาคมอ้อยและน้ำตาลโลก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมแถลงข่าว การจัดงานประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ 29 ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรวมตัวกันของผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาประเทศทั่วโลก งานดังกล่าวเป็นการจัดครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพการจัดงาน และบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก ซึ่งมีปริมาณการผลิตอยู่ในอันดับ 4 ของโลก และมีการส่งออกอยู่ในอันดับ 2 ของโลก โดยคาดว่าจะมีนักวิชาการจาก 50 ประเทศทั่วโลกร่วมประชุมประมาณสองพันคน เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เป็นเวทีให้นักวิชาการได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิจัยจากทั่วโลก ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับการประชุมดังกล่าว หลังจากเปิดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้ว คณะจะไปศึกษาดูงานเยี่ยมชมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลที่จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมสถานที่ปลูกอ้อย ในจังหวัดต่าง ๆ และไปศึกษาดูงานโรงงานแปรรูป โรงงานผลิตน้ำตาลและร่วมพบปะที่กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีใหญ่ระดับโลก ที่นำเป็นโอกาสในการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แสดงเครื่องจักร ด้านอ้อยและน้ำตาล
 
28 มกราคม 2558 , 14:11 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่