สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พบการระบาดในสถานศึกษาต่างๆ ในระยะนี้ และส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะนี้ว่า ขณะนี้พบข้อมูลว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในสถานศึกษาต่างๆ มีกว่า 300 รายแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัด ไอ จาม ปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งสถานศึกษาต้องแยกเด็กไว้ห้องพยาบาลหรือให้ผู้ปกครองมารับและพักที่บ้านจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันการระบาด มีการปิดโรงเรียนไปบางแห่งเพื่อป้องกันการระบาดและต้องเฝ้าระวังการเฝ้าระบาดในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการรับเชื้อ ทั้งนี้ หากพบว่ามีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ควรเข้ารับการรักษา สำหรับไข้หวัดใหญ่ที่ตรวจพบตามโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A
สำหรับภาพรวมของปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรก เดือนมกราคมถึงมีนาคม อีกช่วงหนึ่ง คือ เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม และระบาดหนักในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เฉพาะ 3 เดือนนี้ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่า 2,000 คน
 
28 มกราคม 2558 , 16:18 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่