ฤๅษีพุทธิจรัล พุทธิจรัล แห่งอาศรมอมราวดี อายุเวทย์ แนะ ลดอุณหภูมิในใจ เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป

  
     ฤๅษีพุทธิจรัล พุทธิจรัล แห่งอาศรมอมราวดี อายุเวทย์ แนะ ลดอุณหภูมิในใจ ปรับสิ่งแวดล้อมให้สงบ ประชาชนควรเข้าใจผู้นำเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบฤๅษีพุทธิจรัล พุทธิจรัล แห่งอาศรมอมราวดี อายุเวทย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยฤๅษีพุทธิจรัล ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานว่า ให้ลดอุณหภูมิในจิตใจ ด้วยการปรับสิ่งแวดล้อมให้สงบ ทำกำแพงป้องกัน อะไรผ่านได้ให้ผ่าน อะไรควรหยุดให้หยุด เมื่อกลับถึงบ้านให้ลืมเรื่องงาน เพื่อลดอุณหภูมิและชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ อยู่แบบสำเร็จจะชนะทุกสิ่ง ต้องมีสติ มีธรรมในการทำงาน โดยได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีทำงานหนัก แบกรับภาระของคนทั้งประเทศ ประชาชนควรเห็นใจผู้นำ เพื่อให้เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป ความขัดแย้งเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ ต้องเพิ่มบารมี เพื่อสติปัญญา และความสงบ สามัคคี โดยมองว่า ปัจจุบันประชาชนในชาติ มีความรัก สามัคคีเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่สร้างกระแสขัดแย้งมีเพียงไม่กี่คน จึงควรเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวก
 
5 กุมภาพันธ์ 2558 , 17:47 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่