พิธีเปิดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

  
    
เปิดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งผลักดันสินค้าฮาลาลนานาชาติ เป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารฮาลาลจากภาคเหนือ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในอนาคตอันใกล้
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 Chiangmai Halal International Fair : CHIF 2015 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารถึงระดับส่งออก รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก โดยเฉพาะอาหารฮาลาล เนื่องจากเป็นอาหารในการบริโภคของชาวมุสลิม หรือผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตลอดจนเป็นการยกระดับอาหารฮาลาลของไทย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
ดร.อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ประเทศทั่วโลก ที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารถึงระดับส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่และกว้างขึ้น โดยชาวมุสลิมในประชาคมอาเซียนมีประมาณ 300 ล้านคน การค้าขายการลงทุน จึงต้องเน้นไปที่สินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทีได้รับมาตรฐานฮาลาล โดยจะนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮาลาล ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากขึ้น ที่สำคัญจะต้องทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกในอนาคต
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการจากมุสลิม จากภาคเหนือ และทั่วประเทศ การจัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมจากมุสลิม สาธารณรัฐประชาชนจีน และจากประเทศไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมมุสลิม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยงานจะมีขึ้น ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เชียงใหม่ฮอล์ล เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
 
5 กุมภาพันธ์ 2558 , 19:20 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – หทัยพรรณ สวท.เชียงใหม่